De fleurop bloemist van Almere
Ga naar de inhoud
Cookies
Speciale pagina's
Cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten ,hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt.
 
 
Hiervoor gebruiken wij cookies.
 
 
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.
 
Wij gebruiken cookies voor:
 
·         Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 
·         Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 
·         Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 
·         Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 
·         Het optimaliseren van de website
FACEBOOK             TWITTER             INSTAGRAM             YOUTUBE             GOOGLE+             SNAPCHAT             
©R.Mulder, ©Bloemeninhetgooi.nl, ©Fleurop interflora B.V.
Over Bloemenhuis Molenhof
Lees alles over ons bedrijf ( klik hier )
FACEBOOK             TWITTER             INSTAGRAM             YOUTUBE             GOOGLE+             SNAPCHAT             
Over Bloemen in het Gooi
Lees alles over ons bedrijf ( klik hier )
Over Bloemenhuis Molenhof
Lees alles over ons bedrijf ( klik hier )
Terug naar de inhoud